Traditionel kinesisk medicin (TCM)

Akupunktur er en gammel kinesisk lægekunst som er indgående omtalt i den berømte lægebog Nei Ching allerede tre tusind år før kristi fødsel.

Ifølge Nei Ching findes der 365 akupunkturpunkter, der alle ligger langs 12 såkaldte hovedmeridianer på legemesoverfladen.

Hver meridian er forbundet til et bestemt organ. punkterne på meridianerne kan stimuleres med tynde akupunkturnål, som derved vil styrke organet og legemets vitalenergi via meridianernes indbyrdes kredsløb, samt genoprette yin og yang balancen i kroppen.

I det gamle kina, var akupunktur og urtemedicin de vigtigste metoder, man anvendte til helbredelse af forskellige lidelser eller sygdomme, hvad enten det var bønder eller kejsere (fattige eller rige).

På grund af de erfaringer og resultater akupunktur har kunne fremvise, er lægevidenskaben i vesten nu også blevet interesseret. På mange hospitaler verden over, indgår akupunkturen nu i patientbehandlingen.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udarbejdet en omfattende liste over en række sygdomme, hvor akupunktur anbefales bla. luftvejskomplikationer, smerter, mave/tarm problemer, Gigt, frossen skulder, lændesmerter, tennisalbue, ufrivillig vandladning, ansigtsnerve smerter (Trigeminus neuralgi), Hovedpine, migræne, piskesmæld…..mm.

Hvordan foregår akupunktur-behandlingen?

TCM akupunktur bygger på en holistisk menneskeopfattelse, hvilket vil sige, at det er det hele menneske, som behandles, ikke blot symptomet.

Derfor er det vigtigt at få så mange informationer af dig som muligt. Du stilles derfor en række spørgsmål vedrørende din helbredsmæssige tilstand, der alle har til formål at klarlægge kroppens ubalancer.

Når diagnosen er fastlagt, påbegyndes selve akupunkturbehandlingen. Behandlingens varighed er ca. 60 min. dog tager første gang ca. 90 min.

Efter akupunkturbehandlingen oplever nogle patienter træthed, hvorimod andre oplever forøget energi og livsmod. Under hele behandlingsforløbet er det vigtigt at indtage rigeligt med væske, så kroppen får hjælp til at udskille affaldsstofferne.